1. Rekisterinpitäjä:

Maltilla Oy
Lönnrotinkatu 11
00120
Y-tunnus 2807942-7
puh. 0942890371
ravintola@pikkulintu.fi

2. Rekisteriasiat:

Maltilla oy palvelee rekisteriasioissa 15-18

3. rekisterin nimi:

Maltilla Oy asiakasrekisteri

4. Maltilla Oy:n asiakkaista pidetään rekisteriä:

Asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritietoja voidaan lisäksi käyttää Maltilla Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin, mukaan lukien sähköinen markkinointi.

5. Rekisterin sisältö:

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta.

6. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • markkinointikiellot

7. tietolähteet

Yrityksemme ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekä rekisteröidyn käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta viimeisestä kirjautumisesta sivustolle.

9.1. Oikeus tulla unohdetuksi

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus takaa rekisteriin kirjatulle henkilölle oikeuden tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista ilmoittamalla asiasta Yritys X:lle asiakaspalveluun. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.